Industri Energi sine nettsider

Lønns- og arbeidsvilkår / Salary and work terms

Her finner du tariffavtaler, lønnsmatriser, aktuelle lover og informasjon om lokale avtaler.

Here you can find the collective agreement, salary matrix, applicable laws and information regarding local agreements.

LØNNS- OG ARBEIDSAVTALER

Avtalene som er relevant for deg som arbeidstaker ligger på denne siden. Du vil også finne hovedavtalen og linker til relevant lovverk. Dersom du trenger hjelp til å finne svar på det du lurer på eller er usikker på tolkningen av avtalene vil du få hjelp til dette av din nærmeste tillitsvalgt eller ved å kontakte klubbkontoret. Klikk her for å finne din nærmeste tillitsvalgt.

Linker til lov og rammeverk

Arbeidsmiljøloven er lovverket som omhandler arbeidslivet. Innen petroleumsindustrien er det Petroleumstilsynet som er tilsynsmyndighet på dette lovverket. På Petroleumstilsynets nettsider vil du finne forskrifter og veiledninger til lovverket, samt. linker til andre lover og regelverk.


SALARY AND WORK TERMS

The agreements applicable for you are located on this site. You will also find the main collective agreement and other relevant laws. If you need help to interpret you can contact your local union representative or the club office.  Click here to find your local union representative

Links to applicable laws

The working environment act is the framework for the working life in Norway. Offshore it is PSA that is the authority and enforces this law. On their website you will find regulations and instructions.