Industri Energi sine nettsider

Oppdatering / Update

Link til ny lønnstabell er oppdatert og det er lagt inn link til selskapets forsikringsordning.

***

Updated link to the wage scale and added link to the company’s benefits page.