Industri Energi sine nettsider

Oppdatering / Update

Oppdatert oversikt over styret og lokale tillitsvalgte.

Updated overview of the board and local union representatives.