Industri Energi sine nettsider

Oppdateringer uke 46 / Updates week 46

Nettsideoppdatering / Update of the website

Linker til revidert Flyteriggavtale og lønnstabell er oppdatert. Listen over tillitsvalgte er oppdatert med endringer og det er lagt til bilder. En viktig presisering er også lagt til gjeldende søknader til forbundets utdanningsfond.

*****

Link to the salary matrix has been updated. We are still waiting for a translated version of the Mobile offshore units agreement. The list of Shop stewards has been revised and some pictures added. An important clarification is added to the «how to do» regarding application for scholarship from the union.