Industri Energi sine nettsider

Uke 16 / Week 16

Her kommer en liten oppdatering fra klubben og den første på ny nettside. Vi vil fremover bruke denne siden som hoved informasjonskanal ut til medlemmene.

Here is an update from the club and the first on our new website. Going forward we want to use this as the main information channel to the members.

Siste oppdatering gjeldende korona viruset er at vi ikke har kjente smittetilfeller ombord på våre rigger. Klubben oppdateres på dette daglig fra bedriften.

Utsatt utreise for noe personell på Rowan Viking og kompensasjon for dette er en sak som har kommet den siste tiden. Her har vi hatt god kommunikasjon med de lokale tillitsvalgte ombord. Vi er også i dialog med ledelsen og vil forhåpentligvis komme med en oppdatering neste uke.

Det er også kommet inn flere enkeltstående saker som omhandler blant annet overtidskompensasjon og korona relaterte spørsmål. Disse behandles fortløpende og de det gjelder holdes oppdatert.

Tiden vi er inne i gjør at det oppstår en stor saksmengde. Vi har derfor hyppig kommunikasjon med forbundet for å gjøre saksgangen så rask som mulig.

Forbundet jobber aktivt opp mot myndighetene for å få et rettferdig karantenereglement, og ikke minst et levelig reglement. Oppfordrer alle til å lese forbundets artikkel. Denne finner dere i høyre fane på denne sidens forside.

Ønsker avslutningsvis å ønske dere alle en riktig god helg!

*****

The latest update on the corona virus is that we do not have any known infections on our rigs. The club receives a daily update from the company on this matter.

Postponed offshore travel to Rowan Viking, and compensation for this, is an issue that has come up lately. We have had good communication with the local union represetatives onboard. We are also in dialogue with management and hopefully we have more information on this next week.

A number of individual cases have also been addressed, including overtime compensation and corona-related issues. These are dealt with as they are sent in and we keep the involved members up to date on the situation.

Due to the situation with the corona virus the amount of cases coming in has increased significantly. We communicate with the central union daily to make the process as fast as possible.

The central union works towards the authorities to obtain a «fair for all» quarantine regulationscheme. And most of all a solution that the members can live with. The central union released an article to the national press today regarding this matter.

I wish all of you a good weekend!