Industri Energi sine nettsider

1. vara styret / 1st deputy board member / Lokal Tillitsvalgt / Local Union Representative